รูปแบบบรรจุภัณฑ์

อาร์กอน

อาร์กอน (Ar) – Cylinder

อาร์กอน (Ar) – Pack

ไนโตรเจน

ไนโตรเจน (N2) – Cylinder

ไนโตรเจน [N2] - Pack

ออกซิเจน

ออกซิเจน (O2) – Cylinder

pack

ออกซิเจน (O2) – Pack

pack

ออกซิเจน (O2) – Pack

คาร์บอนไดออกไซด์

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) – Cylinder

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) – Cylinder

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) – Cylinder

บรรจุภัณฑ์สำหรับก๊าซทุกชนิด

PLC Dewar

Micro Bulk

Bulk Tank