TGP GROUP ดำเนินงานธุรกิจมากว่า 30 ปี

เราจัดจำหน่ายก๊าซอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้การรับรองจากกรรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นหน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ เพื่อรองรับชาวภาคตะวันออก เราจึงกระจายจุดจำหน่ายถึง 7 สาขา ไปยังหลายพื้นที่ในภาคตะวันออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว .


 

บริการของเรา