ตัวปรับแรงดันสำหรับคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
พฤษภาคม 2, 2017
ตัวปรับแรงดันสำหรับออกซิเจน (O2)
พฤษภาคม 2, 2017

ตัวปรับแรงดันสำหรับอาร์กอน (Ar) และไนโตรเจน (N2)

฿999.00

Support
หัววาล์ว

( ยี่ห้อ IOxygen ) แรงดันขาเข้าสูงสุด : 315 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด : 15 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาเข้า: R6 * 65 ขนาดของตัวเชื่อมขาออก: 7.35 มม. / ( ยี่ห้อ Kovet ) แรงดันขาเข้าสูงสุด : 315 บาร์ แรงดันขาออกสูงสุด : 25 บาร์ ขนาดของตัวเชื่อมต่อขาเข้า: R6 * 65 ขนาดของตัวเชื่อมขาออก: 7.35 มม.